Port Charlotte

På den plats där man vill uppföras Port Charlotte Distillery är på samma plats där det tidigare funnits ett destilleri (hette Lochindaal distillery och lades ner 1929 och från början hette det faktiskt Port Charlotte distillery). Byggnaderna har dock överlevt och idag finns bl.a. en verkstad och ett vandrarhem, lagerhusen (warehouse) som ligger på kullen ovanför används dock idag av Bruicladdich för lagring av deras whisky.

  • 2007 Den 2 mars tillkännager Bruichladdich i en pressrelease att man ämnar bygga ett destilleri i Port Charlotte som kommer att heta Port Charlotte distillery och man har ansökt om bygglov för detta.
  • 2008 Byggplanerna läggs temporärt på is beroende på finanskrisen.

Mycket av utrustningen som man tänkt användas köptes in redan 2003 då Inverleven Distillery skulle rivas köpte man upp all utrustning. Man samlade ihop en grupp på 10 man som plockade ner all utrustning skruv för skruv och lastade allt på en pråm för att sedan frakta allt till Islay. Där har man lagrat all utrustning i väntan på rätt tillfälle. Tanken är också att bygga Port Charlotte som ett helt miljövänligt och koldioxid neutralt destilleri. Destilleriet kommer att ha kontor, butik och ”tasting room”.

Uttalas: ”port shar-lot”

Adress:

Port Charlotte Distillery
Port Ellen,
Isle of Islay,
Argyll,
PA42 7DU

 

Port Charlotte destilleri på karta >>> Port Charlotte destilleri street view>>>