Whisky etiketter

På en whisky etikett finns oftast mycket information om själva whiskyn och dess ursprung. För att man lättare ska kunna förstå och tyda dessa etiketter har jag sammanställt de vanligaste förekommande begreppen och exempel på hur whiskyetiketter kan se ut. Generellt kan man säga att ju utförligare det är beskrivet ju mer mån är man att framhålla whiskyns fördelar som anses viktigs i doft/smak hänseende.

Single Cask (Barrel)

En whisky är oftast en blandning av olika fat för att få en smak som är densamma år efter år, men det finns även whisky som kommer från ett enda fat, oftast ofiltrerad och ofärgad. En single cask whisky sticker ofta ut mer än vad en whisky ur standardsortimentet gör. Ibland väljer destilleriet att buteljera enskilda fat men oftast är det via oberoende buteljerare man får tag på dessa tappningar.

Cask strength

Vanligtvis späds en whisky ut till 40 – 46% innan den buteljeras. En whisky som buteljerats i cask strengt (fatstyrka) kan vara över 60% när den buteljeras. Det finns dock äldre whisky i fatstyrka med en alkoholhalt ner till 40% (under 40% får det enligt lag inte kallas whisky) då alkoholen avdunstar i faten under lagring.

Non Chill filtered

För att få bort oönskade fettsyror som uppkommer under tillverkningen kan produkten kylas ner kraftigt till ca -10—5°C och filtreras, många föredrar dock sin whisky ej kylfiltrerad (non chill filtered), vilket medför att de smaksättande oljorna och partiklarna finns kvar. Ej kylfiltrerad whisky kan bli lite grumlig när man tillsätter vatten.

No Colouring

Ibland färgar man whisky för att göra den mer attraktiv för ögat, det är helt lagligt men måste då framgå på etiketten.

Vintage

Beteckningen vintage betyder att allt innehåll i flaskan härstammar från just det året som är angivet på flaskans etikett.

First Fill

När man lagrar whisky på whiskyfat för första gången brukar man ibland skriva ut det t.ex ”First Fill Sherry” för sherryfat eller ”First Fill Bourbon” för bourbonfat.

Proof

Detta är den brittiska och amerikanska alkoholbenämningen. UK och US proof har dock olika alkoholstyrkor, 100 proof är ca 57% i UK respektive 50% i USA.

Slutlagrad whisky (Wood finish)

På senare tid har det blivit allt vanligare med slutlagringar, wood/cask finish. Detta innebär att en whisky som lagrats på bourbon eller sherryfat flyttas över till ett fat som tidigare innehållet till exempel vin, rom, eller något annat destillat. Slutlagring av whisky brukar inte pågå mer än några månader.

Doubble Wood/Double matured

Förekommer då man lagrat whiskyn på två olika fat typer ex. Bourbon fat och Sherryfat. Vanligast är att man slutlagrar en kortare tid på något fat som innehållit annat än bourbon.

 

Whisky etiketten består oftast av följande:

Typ av whisky ex. Single malt, Blended whisky, Straight Bourbon etc.

Whisky märket eller destilleriet ex. Famous Grouse, Glenlivet etc.

Var eller vem som tillverkat den ex. Ardbeg Distillery, Heaven Hill etc.

Hur den är tillverkad ex. Non chill filtered, Cask Strength, Sherry Matured etc.

Alkoholstyrka och mängd ex. 57,2%, 70cl etc.

 

 

Här nedan kommer några exempel på hur olika etiketter kan se ut

Ex. 1

Följande är en single malt whisky utgiven av Douglas Laing & Co. som är destillerad vid Ardbeg Distillery. Den är från ett enda fat (single cask) och är en av 378 flaskor, inte kylfiltrerad ej heller färgad. Vi kan även se att den har slutlagrats på rom fat i 6 månader (står vid sidan om Ardbeg Distillery). Den destillerades i mars 1991 och buteljerades i augusti 2006, således 15 år gammal vilket också framgår. Alkoholstyrka 50% och mängd 70cl.

 

Ex. 2

Här är en single malt whisky från Lagavulin (destilleri på ön Islay i Skottland) och är flaska 3200 av totalt 9000. Den är 25 år gammal och butteljerad 2002 och är inte nedvattnad, utan buteljerad vid fat styrkan (Cask strength) 57,2%.

 

Ex. 3

En straight Bourbon från Kentucky (Amerika) destillerad och buteljerad av Heaven Hill Distillery 40% alkoholhalt (80 proof).